پست های ارسال شده در شهریور سال 1392

یـــــــــــــــواشـــکــــی دوستت دارم..... :

ﻣـــــﻦ ﻫﻨــــﻮﺯ ﮔﺎﻫـــــــــــﯽ ؛ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺧﻮﺍﺏ ﺗــــﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ؛ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﻧﮕــــﺎﻫﺖ ﻣـــــــــﯽ ﮐﻨﻢ ...ﺻــــــــﺪﺍﯾــــــﺖ ﻣــــــﯽ ﮐﻨــــﻢ ...ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ......  ﺍﻣـــــﺎ ﻣـــﻦ ﻫﻨــﻮﺯ ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 96 بازدید

عشــــــــق شـــــوری در نهــــــاد مـــــــــــا گــــذاشت..... :

الهی بکامم شرابی فــرست شرابی زجام خطابی فرست مرا کشت رنج خمـــار الست دگر باره از نو شرابی فرست دلم تا صفا یــــــابد از ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 79 بازدید