پست های ارسال شده در مهر سال 1392

زمزمه های تنهایی ام..../ تــــقــــدیــــــــــــــم بــــــــــه او :

یــــک نــفــــــــر...!!! گاهی باید یک نفر را داشت یک نفر که خیالت راحت باشد از بودنش یک نفـــر که بــــــــوی عطرش ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 73 بازدید