پست های ارسال شده در دی سال 1392

عطش دارد دلم ؛ کــــــــــــــی مــــی باری.....؟؟؟

  کمی تا قسمتی ابریست چشمان تـــو انگاری سوارانـــــــــی که در راهند میگویند می باریتــــو را چون لحظه های آفتابی دوستت دارممبادا ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 77 بازدید