پست های ارسال شده در مرداد سال 1394

امـیــدم مـهـمـــــانـــــی حـضـــــور تـــــــــــوســـــــــت..... :

دل خوش بـــه بــاز بـــودن پنجره اموقتی سوی تــــو گشوده می شودزخم خـــورده ی روزگـــــار ناملایممامــــــــــــــــــــــــــا چـــــه بــــــاکامیدم، میهمان حضــور ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 175 بازدید