عــــاشق آن لحظه طــــــوفانی ام :

با همـــه بی ســــرو سامانــیم

باز بـــــه دنــبال پـــــریـــشانــیم

طاقت فرسودگی ام هیچ نیست

در پی ویـــران شدنی آنی ام

آمــده ام بلکه نــــگاهم کنـــی

عاشـــق آن لحظه ی توفانیم

دل خوش گرمای کسی نیستم

آمــــده ام تا تـــو بســـــوزانیم

آمــــده ام باعطـــش سال ها

تا تو کمی عشــــق بنوشانیم

ماهـی بــرگشته زدریا شــــدم

تا تـــو بگـــیری وبمیــــرانی ام

خوب ترین حادثــه می دانم ات

خوب تـــرین حادثه می دانیم ؟

حرف بـــزن ابِر مرا باز کــــــــــن

دیر زمانیه بارانی ام                                                                  ها...به کجامی کشیم خوبِ من؟

ها...نکشانی به پشیمـــــانی ام!

با آرزوی سلامتی و سعادت برای شما عزیزان

 با تقدیم احترامات فائقه : احمد./

/ 3 نظر / 87 بازدید
هستي

خوب ترین حادثــه می دانم ات خوب تـــرین حادثه می دانیم ؟ عاااااااااااااااااااالي بود[گل]

سارا

اشتباهات دیر زمانیست که بارانی ام