خـــــــــــــاطــــــــــــــــــرات ما نـــــدنــــــــــــــــــــی :

مثل باران

خاطراتت ماندنیست

لحن پر مهر صدایت خواندنست

 گرچه من اندک زمانی در کنارت بوده ام

 تا ابد مهرو وفایت ماندنیست

 

/ 0 نظر / 78 بازدید