عشق معشووووووووووووووووووووق :

خدای لیلیییییییییییییییییییییییییییییییییی .... :
 

مجنون هنگام راهرفتن کسی را به جز لیلی نمی دید. روزی شخصی در حال نمازخواندندر راهی بود و مجنون بدون این که متوجه شود از بین او و مهرش عبور کرد. مردنمازشرا قطع کرد و داد زد هی چرا بین من و خدایم فاصله انداختی مجنون به خود آمدوگفت :من که عاشق لیلی هستم تو را ندیدم تو که عاشق خدای لیلی هستی چگونه دیدی کهمنبین توو خدایت فاصله انداختم؟

 

/ 5 نظر / 76 بازدید
حدیثه جون

سلام احمد دست گلت درد نکنه ممنون سرو چمان من چرا میل چمن نمیکند هم دم گل نمیشود یار سمن نمیکند

شقایق

کارت حرف نداره خیلی خیلی قشنگ بود داداشی [ماچ]

خورشید

سلااااااااااااااام واقعا که عشق پدیده عجیبیه ! این جوری نیست ؟!

فاطمه

چرا این قدر پروفایلت ناقصه؟

مریم

واقعا.جای تآسف داره بیشتر انسانها سر نماز به هر چیزی فکر میکنن جز ...................