دل طوفانـــــــــــــــــی :

تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی #### دلبر ما دل ما برد و بما رخ ننمود

خـــــیال تـــــــــــــو ؛ نجـــــــــوای مـــــــــن..... :

دلم میخواهد شب باشد، من باشم و تــــــــــــو ...به خیالم تو خواب باشی ... نگاهت کنم، آرام ببوسمت...نوازشت کنم... و آرام بگویم ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 69 بازدید

مـــــــــــــــــــاه تــــــــولد شمـــــــا ؛ کـدومــــــــــه..... :

تـــــــــــــولد شـمــــــــــــــــا کدوم ماه هست .....  ؟فـروردین : هرجا حرف از اعتماد است فروردین میدرخشد. ..اردیبهـشت : دل به هر ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 74 بازدید

هم اکــــنــــــــــــون می خواهمت...... :

هــــــــم اکـنـــــــون می خواهمتهمچون رگی که خــــــــون لازم استیا قلبی که یک شوک کوچک می خواهدتــــــــــــا شـــــایــــــــــــــد زنــــــده بماند ...مـــــــــــــی آیــــــــــــــــی  .....؟! ادامه مطلب
/ 2 نظر / 79 بازدید

عطش دارد دلم ؛ کــــــــــــــی مــــی باری.....؟؟؟

  کمی تا قسمتی ابریست چشمان تـــو انگاری سوارانـــــــــی که در راهند میگویند می باریتــــو را چون لحظه های آفتابی دوستت دارممبادا ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 77 بازدید
مرداد 94
2 پست
دی 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
4 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
3 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
8 پست
دی 90
6 پست
آذر 90
2 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
2 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
1 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
4 پست
خرداد 89
2 پست
زلال_عشق
1 پست
عیدانه
1 پست
خلو_ت_دل
1 پست
روز_پدر
1 پست
ماه__عسل
1 پست
روز_زن
1 پست
روز_مادر
1 پست
عشق_لیلی
1 پست
غرور
1 پست
13به_در
1 پست
شب_چله
1 پست
یلذا
1 پست
غزل
2 پست
بادبانها
1 پست
زورق_عشق
1 پست
خاقانی
1 پست
مولا_نا
1 پست
کوثر
1 پست
گل_سرخ
2 پست
عکس__زیبا
1 پست
گل_رز
1 پست
هجران
1 پست
رها
1 پست
شخصیت
1 پست
قارچ
1 پست
عشق
1 پست
جوک
1 پست
ترکی
1 پست
میخانه
1 پست
صوفی
1 پست
جام_الست
2 پست
صلیب_عشق
2 پست
دو__کره
1 پست
بوی_بهار
1 پست
تفال
1 پست
در_نمازم_
1 پست
دل
1 پست
مرحبا_دل
1 پست
باغ
1 پست
طبیعت
1 پست
بهترینها
1 پست
کعبه_دل
1 پست
30_بهار
1 پست
عاشقانه
1 پست
دولت__عشق
1 پست
دلبر_ما
1 پست