همه هست آرزویممممممم - تقدیم به بهترینمممممممممم :


 


 


دســت خــالی، پــای خــــسته، رهـــسپار کـوی یارم
یــــــک نـــــیستان نـــالـه در دل، از غــم هــجر نـگارم
درد بــــی درمــــان مـا را نـــام زیــــبای تــــــو درمــان
موج دســـــتانی شــــکسته، بــــاز هم در انـــــتظارم
صحبت از چاه است و یوسف، از دو چشم کور یعقوب
از هـــمان خــــــال ســـیاه و از هــــــمه دار و نــدارم
از دو چــــشم زخــــمی مــَـــه، تا تـــن تبدار خورشید
در پــــی تــــو دل شــــکسته، رس به داد قـــلب زارم
آســـمانم بــی ســـتاره، روزهـــایم چـــون شب تــار
از غــــم هـــجرانت ای یار، دوســت دارم خـــون بـبارم
دوســـت دارم تــــــا بـــبینم چـــــــهره نــــــورانیت را
بــــعد دیـــــدار رخ تــــــو، آرزویـــــی مـــــن نــــــدارم.
##  سر افراز باشید ---    احمد ##
/ 6 نظر / 78 بازدید
سرو ناز شیراز

آفتاب مهرباني سايه ي تو بر سر من ای که در پاي تو پيچيد ساقه ي نيلوفر من با تو تنها با تو هستم اي پناه خستگي ها در هوايت دل گسستم از همه دلبستگي ها

سرو ناز شیراز

باز یک غزل حکایت کسی که عاشق است باز ما و کشف خلوت کسی که عاشق است در سکوت چشم دوختن به جاده های دور باز انتظار عادت کسی که عاشق است دستهای التماس ما گشوده پس کجاست؟ دستهای با محبّت کسی که عاشق است باز هم سخن بگو سخن بگو شنیدنی ست از زبان تو حکایت کسی که عاشق است من اگر بخواهمت نخواهمت تو خوب باش مثل حسن بی نهایت کسی که عاشق است بغض های شب همیشه سهم نا امید هاست خنده های صبح قسمت کسی که عاشق است شاخه ها خدا کند به دست باد نشکند عشق یعنی استقامت کسی که عاشق است منتظر نایستید٬نوبت شما که نیست نوبت من است٬نوبت کسی که عاشق است. "زیبا طاهریان"

مرجانهای دریایی

به خدا عشق به رسوا شدنش می ارزد و به مجنون و به لیلا شدنش می ارزد دفتر قلب مرا وا کن و نامی بنویس سند عشق به امضا شدنش می ارزد گرچه من تجربه‌ای از نرسیدن‌هایم کوشش رود به دریا شدنش می ارزد کیستم ؟ … باز همان آتش سردی که هنوز حتم دارد که به احیا شدنش می ارزد با دو دست تو فرو ریختنِ دم به دمم به همان لحظه‌ی بر پا شدنش می ارزد دل من در سبدی ـ عشق ـ به نیل تو سپرد نگهش دار، به موسی شدنش می ارزد سال‌ها گرچه که در پیله بماند غزلم صبر این کرم به زیبا شدنش می ارزد

احمد

هوای دل تو را من می دانم و بس چشمای بارانی تو را من می فهمم و بس دل نگرانی تو را من درک می کنم و بس چشم انتظاری تو را من می دانم و بس تک تک خاطراتت را من می خوانم با نگاهی خیس و بس گفتی عاشقی من باور کردم و بس تو گفتی و من باور کردم و بس در غیبت تو من برچوبه دار می مانم و بس خورشید هنوز می درخشد بی دریغ این را من می دانم و بس چشم انتظارم ، این را من می دانم و بس

احمد

تو ای زیباتر از خورشید زیبایم .. تو ای والاترین مهمان دنیایم .. بدان آغوش من باز است .. شروع کن یک قدم با تو .. تمام گامهای مانده اش با من ...

آرزوی صورتی

ای ول دمت گرم خیلی قشنگ بود