# تقدیم_به_:_بهترینمممم

آدم خوب قصه های من کجاییییییییییییییی ، دل تنگ تونم :

ادم خوب قصـــــــــه های مـــن :دلـــــتنگـــت شـــــده امــــــــــ...!!حجــــــمش را میخـــــــواهِِِِِِِِِِِِــــــــی....؟؟دنیــــــــــــــا را تصـــــــــور کــــــــــن.....!!!♥♥♥     ..... احــــــــــمــــد ادامه مطلب
/ 21 نظر / 69 بازدید

غــــــرورم سهم قــلــب تــــــــــــــــــــــو :

بـه هــــــم زد یـک نـگــاه تـــــو شـکــوه شهـرک دل را، چــه کــاری کـرده ای بـا دل بـگــو  جــانــم بــه قــــــــــــــربـانـت؟چـه ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 63 بازدید