# تقدیم_به_:_بهترینمممممم

یلداتون روئایییییییییییییییییییییییییی و خجسته باد :

    در انتهای اندوه دریچه ای گشوده میشود و طولانی ترین شب را نیز  بامدادیست . . . پیام حضرت حافظ در امتداد این شب طولانی چنین است:   مطرب ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 58 بازدید

همه هست آرزویممممممم - تقدیم به بهترینمممممممممم :

    دســت خــالی، پــای خــــسته، رهـــسپار کـوی یارمیــــــک نـــــیستان نـــالـه در دل، از غــم هــجر نـگارمدرد بــــی درمــــان مـا را نـــام ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 74 بازدید