# دلنوشته_ای_برای_تـــــــــــــو

عشق ان است که : صد دل به یک یار دهییییییییییییییییییی :

نه فرصت ها میتوانند عشــــــق مرا تغییردهند ؛ و نه گذشت زمان میتـــــواند آسیبــــــــــــی بـــه آن بـــــــــــــــرســــاند زمین بـــــــــــــــاتمام هنرهایش چــگـــــــــــونه میتواند پهلو  زنـــد ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 80 بازدید