# زمزمه_های_عاشقانه_و_معنوی

دل نــــــــــــــــوشـتــــه هـــــــــــای مـــــــــــــن :

خــــــدایـــــــا :   خــــدایـــا :   مــــی شــــــود بـــاران بــبــارد…؟ ایــن بــــغـــض بــــه تـــنـــهــایـــــــی ؛   از گـــلـویــم پـــایــین نمیـــــــــــــــــــــرود.... !!!   دلم پــــــر است... دلم پـــــــر است!!! پرپرپر.... و لب ریــــــــــــــز  آنقدر ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 82 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.