# زورق_عشق

برای او ( بهترینممممممممممممممممممممممممم ) :

قایق اگر بودم. چه بادبان ها که می انداختیم. چه پاروها که رها می کردیم. بی آنکه بترسیم، از غمی که موج می زند، در چشمانت. تا... ساحل مهربانی دستانت..... ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 63 بازدید