# شخصیت_شناسی_انسان_ها_بر_اساس_ماه_تولد

مـــــــــــــــــــاه تــــــــولد شمـــــــا ؛ کـدومــــــــــه..... :

تـــــــــــــولد شـمــــــــــــــــا کدوم ماه هست .....  ؟فـروردین : هرجا حرف از اعتماد است فروردین میدرخشد. ..اردیبهـشت : دل به هر ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 73 بازدید