# شناخت_انسان_بر_اساس_ماه_تولد_شون

مـــــــــــــــــــاه تــــــــولد شمـــــــا ؛ کـدومــــــــــه..... :

تـــــــــــــولد شـمــــــــــــــــا کدوم ماه هست .....  ؟فـروردین : هرجا حرف از اعتماد است فروردین میدرخشد. ..اردیبهـشت : دل به هر ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 66 بازدید