# عشق_سوزانت

غــــــرورم سهم قــلــب تــــــــــــــــــــــو :

بـه هــــــم زد یـک نـگــاه تـــــو شـکــوه شهـرک دل را، چــه کــاری کـرده ای بـا دل بـگــو  جــانــم بــه قــــــــــــــربـانـت؟چـه ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 70 بازدید