# همه_هست_آرزویم__که_ببینم_از_تو

همه هست آرزویممممممم - تقدیم به بهترینمممممممممم :

    دســت خــالی، پــای خــــسته، رهـــسپار کـوی یارمیــــــک نـــــیستان نـــالـه در دل، از غــم هــجر نـگارمدرد بــــی درمــــان مـا را نـــام ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 65 بازدید