# چه_کاری_کرده_ای_با_دل_بگو_جانم

غــــــرورم سهم قــلــب تــــــــــــــــــــــو :

بـه هــــــم زد یـک نـگــاه تـــــو شـکــوه شهـرک دل را، چــه کــاری کـرده ای بـا دل بـگــو  جــانــم بــه قــــــــــــــربـانـت؟چـه ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 63 بازدید