# کمی_تا_قسمتی_ابری_است_چشمانم

عطش دارد دلم ؛ کــــــــــــــی مــــی باری.....؟؟؟

  کمی تا قسمتی ابریست چشمان تـــو انگاری سوارانـــــــــی که در راهند میگویند می باریتــــو را چون لحظه های آفتابی دوستت دارممبادا ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 77 بازدید