# یک_نفر_هست_که_از_پنجره_ها

بـــــاز پیوسته مــــــــــــــــــرا ، می خواند :

یک نفر هست که از پنجره‌هــــــــانرم و آهسته مــــــرا مــــی‌خواندگرمی لهجه بـــــارانـــــــــــــی اوتـــــا ابد تــــــــوی دلم مــــی‌ماند   یک نفر هست که ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 69 بازدید