مشاعره :

مولانا


تـا بـا غـم عشـق تـو مـرا کار افتــاد
بیـچـاره دلــم در غـم بسیـار افتــاد


بسیـار فتـاده بـود انـدر غـم عشـق

امـا نـه چنیـن زار کـه ایـن بـار افتـاد

 

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com


خاقانیای دوست غـم تو سربه سر سوخت مـرا
چــوشمــع بـه بــزم درد افــروخــت مــرامــن گــریــه و ســوز دل نمـی‌دانستــم
استــاد تغـــافـــل تــو آمـــوخت مـــــــرا

 

 

 

 


بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com


 


دو لتشاه قاچار
از سینــه ی تنـــگم دل دیــوانــه گریـزد
دیـوانـه عجـب نیسـت گر از خانه گریـزدمــن از دل و دل از مـن دیوانـه گریــزان

 

دیـوانـه نـدیـدم کـه ز دیـوانـه گـریـــزدبهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com


بهاربیست          www.bahar22.com

/ 6 نظر / 152 بازدید
سادنا

[گل][گل] جالب بود دوست من.....

سرو ناز

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم. [گل]

برای تو

دود اگر بالا نشیند کسر شان شعله نیست جای چشم ابرو نگیرد چون که او بالاتر است گر کسی بر نا کسی بالا نشیند فخر نیست روی دریا خس نشیند قعر دریا گوهر است

برای تو

بهت نمي گويم دوستت دارم ، قسم مي خورم دوستت دارم ، بهت نمي گويم كه هر چه بخواي بهت مي دم ، چون همه چيزم تويي ، نمي خوام خوابتو ببينم ، چون تو خيلي خوش تر از خوابي ، اگه يه روز چشمات پر اشك شد ، دنبال يه شونه گشتي كه گريه كني ، صدام كن ، بهت قول نمي دم كه ساكتت كنم ، منم پا به پات گريه مي كنم ، اگه دنبال مجسمه سكوت مي گشتي تا سرش داد بزني ، صدام كن قول ميدم ساكت بمونم ، اگه دنبال خرابه مي گشتي تا نفرتتو توش خالي كني ، صدام كن ، قلبم تنها خرابه ي وجود توست .

مژگان من

[گل]میگن یه مردی یه زن کره ای می گیره هر وقت نگاش می کرده میگفته: اگه خوابت میاد برو بخواب یکی شربت خاک شیر می خوره تا صبح پشتک می زنه. میپرسن چرا پشتک میزنی؟ میگه می خوام ته نشین نشه