/ 1 نظر / 58 بازدید
پریسا

شبی مجنون به لیلی گفت: کای محبوب بی همت تو را عاشق شود پیدا، ولی مجنون نخواهد شد....[گل]